نرخ تبلیغات، کوتاه کننده لینک

توضیحات بسته / کشور هزینه هر 1000 نمایش
دسکتاپ موبایل / تبلت هر دو
نمایش جهانی (همه کشورها) $۱٫۰۰ $۱٫۰۰ $۴٫۰۰
کانادا $۴٫۰۰ $۴٫۰۰ $۴٫۰۰
انگلستان $۵٫۰۰ $۵٫۰۰ $۵٫۰۰
ایالات متحده $۵٫۰۰ $۵٫۰۰ $۵٫۰۰
توضیحات بسته / کشور هزینه هر 1000 نمایش
دسکتاپ موبایل / تبلت هر دو
نمایش جهانی (همه کشورها) $۱٫۰۰ $۱٫۰۰ $۱٫۰۰
کانادا $۴٫۰۰ $۴٫۰۰ $۴٫۰۰
انگلستان $۵٫۰۰ $۵٫۰۰ $۵٫۰۰
ایالات متحده $۵٫۰۰ $۵٫۰۰ $۵٫۰۰